Kontaktujte nás

*Povinné údaje

Kontaktujte nás

Služby zákazníkům

V případě dotazů týkajících se léčivých přípravků Nurofen či jiných léčivých přípravků společnosti Reckitt Benckiser, nás kontaktujte na adrese:

 

Reckitt Benckiser Czech Republic, spol. s.r.o.

 

Vinohradská 151

Atrium Flóra

130 00 Praha 3 - Žižkov

Česká republika

Tel: +420 227 110 141

E-mail: info.lek@rb.com

 

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinek

 

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

 

 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

oddělení farmakovigilance,

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

 

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků Reckitt Benckiser nám můžete také nahlásit e-mailem: info.lek@rb.com či telefonicky: +420 227 110 141

Osobní údaje
Kontaktní údaje

Informace o zprávě